Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu

Uděluji tímto FunFárum – nauč se pobav, jejíž provozovatelem je Simona Racková, se sídlem Milady Horákové 201/119, Praha 6 – Hradčany, 160 00 (dále jako “FunFárum – nauč se pobav“), jako správci osobních údajů, souhlas s tím, aby:

pořizoval fotografie a videozáznamy během výukových kurzů mých nebo mého dítěte

zveřejňoval je za účelem propagace služeb FunFárum – nauč se pobav prostřednictvím následujících médií:

  • facebookové stránky FunFárum – nauč se pobav
  • instagramové stránky FunFárum – nauč se pobav
  • webové stránky FunFárum – nauč se pobav
  • prostor pro výuku FunFárum – nauč se pobav (adresa: Milady Horákové 201/119, Praha Praha 6 – Hradčany, 160 00)

Osobní údaje, zpracovávané na základě tohoto souhlasu, zahrnují zejména fotografie, případně videozáznam.

Jsem si vědom/a, že mohu odmítnout udělení tohoto souhlasu a mé případné odmítnutí nebude mít žádný dopad na moji osobu ze strany FunFárum – nauč se pobav.

S tímto vědomím uděluji svůj souhlas dobrovolně a vím, že ho také mohu kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla FunFárum – nauč se pobav.