Praxe ásán je citlivým vyjádřením prostoru pro kultivaci našich vnitřních postojů a skrytých archetypů. Ale je i odrazem vnitřních reakcí na vnější podněty a odleskem našich zažitých schémat a vzorců jejich zpracování.

Pevnost a uvolněnost vnímáme v každodenním životě často jako rozpor. Zkuste je pomocí ásánové praxe prolnout v jedno a dát tak prostor uzemnění, odevzdání, a radosti. STHIRAM SUKHAM ASANAM je vyjádřením tohoto prolnutí v praxi ásán.

Různé variace pozdravů slunce a bojovníků vám budou vodítkem. Každá ásána vyjadřuje totiž mnoho-vrstvou komunikaci v různých úrovních našeho bytí.

Kromě zapojení svalů a kostí je to i čilá informační výměna, která vám ladí, zjemňuje a ostří vnímavost k tomu, jak reaguje na sebe tělo, mysl a dech.

Po té se v šávásáně odevzdáte hluboké relaxaci JÓGA NIDRY, která vám prohloubí uvolnění a pomůže vstoupit do ještě hlubších vrstev vědomí i nevědomí než dokáže spánek. Též se jí říká jógový spánek.

Cena: 350Kč
Seminář povede Oli Nešporová a
𝗥𝗲𝘇𝗲𝗿𝘃𝘂𝗷𝘁𝗲 𝗌𝗂 𝗆𝗂́𝗌𝗍𝗈 zde, 𝗂𝗇𝖿𝗈@𝖿𝗎𝗇𝖿𝖺𝗋𝗎𝗆.𝖼𝗓 𝗇𝖾𝖻𝗈 𝗍𝖾𝗅: 𝟩𝟤𝟧 𝟩𝟦𝟢 𝟨𝟤𝟪.
𝖯𝗋̌𝗂𝗃𝖽̌𝗍𝖾 𝖺𝗅𝖾𝗌𝗉𝗈𝗇̌ 𝗼 𝟭𝟬 𝗺𝗶𝗻 𝗱𝗿̌𝗶́𝘃𝗲 𝖽𝗈 𝗏𝗓𝖽𝖾̌𝗅𝖺́𝗏𝖺𝖼𝗂́𝗁𝗈 𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺 𝖥𝗎𝗇𝖥𝖺́𝗋𝗎𝗆, 𝖬𝗂𝗅𝖺𝖽𝗒 𝖧𝗈𝗋𝖺́𝗄𝗈𝗏𝖾́ 𝟤𝟢𝟣/𝟣𝟣𝟫, 𝖯𝗋𝖺𝗁𝖺 𝟨-𝖧𝗋𝖺𝖽𝖼̌𝖺𝗇𝗒