Callanova metoda zbaví strachu mluvit anglicky a zaručí sebevědomí při mluveném projevu. Výuka Callanovou metodou je připravena pro všechny úrovně angličtiny, studenti tak mají možnost získat základy angličtiny nebo si vylepšit své porozumění rodilému mluvčímu.

Co čekat od lekce angličtiny Callanovou metodou?

Výuka probíhá zásadně v angličtině. Studenti tak nejen zlepšují své poslechové schopnosti, ale jsou také neustále vyzýváni vyjadřovat se pouze anglicky. Lekce jsou stavěné na skupinu o maximálně šesti studentech. Během lekce se dostane na každého, hodina je svěží a interaktivní. Komunitní centrum FunFárum propůjčí své harmonické prostředí a obohatí kurzy angličtiny o radost z nově nabytých znalostí. Pokud si zvolíte Callanovu metodu ve FunFáru, ocitnete se tak v bezpečném prostředí k učení, beze strachu z dělání chyb v gramatice, výslovnosti nebo slovosledu. Kromě toho rychle ovládnete sebevědomé vyjadřování v anglickém jazyce od každodenní konverzace po komplexnější témata vyžadující širší slovní zásobu. A to platí i ve formě výuky ONLINE.

Čím se Callanova metoda liší od ostatních?

Callanova metoda není o biflování se anglických slovíček, neustálém zapisování si nových pravidel nebo strašidelných testech z gramatiky. Během lekcí Callanovou metodou se procvičí praktická angličtina, kterou rodilý mluvčí používá v každodenním životě. Lekce jsou založeny na aktivní výuce, kdy studenti pohotově reagují na otázky kladené lektorem. Gramatická pravidla, časování sloves nebo zájmena, přídavná jména i předložky v angličtině, to vše lektor nejdříve vyloží a pak vyzve studenty, aby látku vysvětlili vlastními slovy. Způsob učení proto není pasivní a studenti se vyvarují pouze krátkodobému porozumění. Ve chvíli, kdy student vyloží látku vlastními slovy, si ji nejen lépe zapamatuje, ale také se přirozeně naučí přemýšlet v angličtině. Nová slovní zásoba je okamžitě zasazena do kontextu a student je lektorem vyzván slovíčko využít ve větě, což rychle rozšíří slovní zásobu. Lekce se také soustředí na opakování látky z předešlých hodin, učení angličtiny Callanovou metodou je tak systematické a přehledné.

Co na Callanovu metodu říkají naši studenti?

Lenka, studentka kurzu pro mírně pokročilé, vidí jako jednu z výhod Callanovy metody tempo výuky. „Je fajn, že je to tak akorát,“ říká Lenka, „kdyby to bylo rychlejší, už bych se nechytala a vzdala to, při pomalejším bych se nudila.“ Hodiny jsou velmi vhodné pro přirozené rozvíjení porozumění mluveného projevu lektora. „A co nejvíce rozvíjím?“ dodává Lenka, „Novou strukturu vět, tzn. slovní zásobu s gramatikou užitou v mluveném projevu.“